Munkatársaink

dr. Sipka Péter, PhD, LLM

Ügyvéd

Az irodavezető az ügyvédi munkája mellett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Környezetjogi és Munkajogi tanszékén egyetemi adjunktusként oktat munka- és szociális jogot (ezen belül munkajogot, szociális jogot, valamint egyéb munkajogi vonatkozású tárgyakat).

PhD fokozatát 2014- ben szerezte meg „A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon” címmel. 2020-ban LLM fokozatot szerzet az Eötvös Lóránt Tudományegyetem cégjogi- és társasági jogi szakjogász posztgaduális képzésén. Angol nyelven felsőfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik. Angol és magyar nyelven folyamatosan publikál elsődlegesen munkajog témakörben, emellett hazai és nemzetközi konferenciákon ad elő. A Magyar Munkajogi Társaság tagja, a Debreceni Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának titkára.

dr. Simon-Andrasitz István

Ügyvéd

Jogász diplomáját 2014. évben szerezte meg a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt több féléven keresztül a jogi tanulmányok mellett filozófiát és politológiát hallgatott. Hallgatóként Nemzetközi közjogi jogesetmegoldó versenyt nyert, 2010. évben Országos Tudományos Diákköri konferencián e szekcióban opponensként vett részt, amelyen helyezést nyert el. Szakdolgozatatát társasági jogi témában írta meg, kiemelt érdeklődési köre a polgári jog területén belül a szerződések joga, de jelentékeny figyelmet fordít a munkajogon belül a túlmunka-igényekkel kapcsolatos követelések érvényesítésére, valamint a jogellenes munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogviták elintézésére.

dr. Mercs László

Ügyvédjelölt

Jogász szakos tanulmányait 2014 szeptemberében kezdte meg a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán, diplomáját 2019 júliusában vette át. Jelenleg két nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Angol nyelvből államilag elismert, felsőfokú, komplex nyelvvizsgát tett középiskolai tanulmányai alatt. Ezen túlmenően spanyol nyelvből felsőfokú írásbeli, valamit középfokú szóbeli nyelvvizsgával rendelkezik. 2017-ben felvételt nyert a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába. Az egyetemi évek alatt számos tudományos konferencián mérettette meg magát, publikációkat is megjelentett, valamint tanszéki koordinátori feladatokat láttott el a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszéken. Tanulmányai során kiemelten érdekelte a polgári jog, a munkajog, illetve a büntetőjog. Szakdolgozatának, valamint tudományos diákköri dolgozatának a következő címet adta: „A kábítószerrel, illetve az új pszichoakítv szerrel kapcsolatos magatartások büntetőjogi szabályozása, különös tekintettel annak kontraproduktív jellegére.”.

dr. Herdon István

Ügyvédjelölt

Dr. Herdon István 2021-ben végzett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán summa cum laude minősítéssel. Ügyvédjelöltség mellett állami ösztöndíjas PhD hallgató a DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában.

Joghallgatói tanulmányai alatt erasmus ösztöndíj keretében egy szemesztert töltött el a hollandiai Utrechtben. Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből.

Tanulmányai mellett az egyetemi tudományos életnek is aktív részese volt. Számos tanulmány önálló- vagy társszerzője. Tudományos diákköri dolgozata a helyi- és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Kétszer kapott helyezést pályázata az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázaton.

A hallgatóként elért eredményei miatt megkapta a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója díjat és az állam- és jogtudományi kar által alapított Domokos Lajos-díjat. A több éves kutatómunkája elismeréséül az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2021-ben Pro Scientia Aranyérmet ítélt neki oda. Mindezek mellett pedig a Wolters Kluwer kiadó „Az év joghallgató tehetsége 2020-2021” jogászdíjjal jutalmazta, amely címet élete végéig jogosult használni. Tanulmányai alatt több mára már sikeres startup vállalkozást alapított. Vallja, hogy az üzleti gyakorlatban megszerzett tapasztalatok hatékonyan kiegészítik a jogi egyetemen megszerzett tudást.