Munkatársaink

dr. Sipka Péter, PhD, LLM

Ügyvéd

Az irodavezető az ügyvédi munkája mellett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Környezetjogi és Munkajogi tanszékén egyetemi adjunktusként oktat munka- és szociális jogot (ezen belül munkajogot, szociális jogot, valamint egyéb munkajogi vonatkozású tárgyakat).

PhD fokozatát 2014- ben szerezte meg „A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon” címmel. 2020-ban LLM fokozatot szerzet az Eötvös Lóránt Tudományegyetem cégjogi- és társasági jogi szakjogász posztgaduális képzésén. Angol nyelven felsőfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik. Angol és magyar nyelven folyamatosan publikál elsődlegesen munkajog témakörben, emellett hazai és nemzetközi konferenciákon ad elő. A Magyar Munkajogi Társaság tagja, a Debreceni Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának titkára.

dr. Simon-Andrasitz István

Ügyvéd

Jogász diplomáját 2014. évben szerezte meg a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt több féléven keresztül a jogi tanulmányok mellett filozófiát és politológiát hallgatott. Hallgatóként Nemzetközi közjogi jogesetmegoldó versenyt nyert, 2010. évben Országos Tudományos Diákköri konferencián e szekcióban opponensként vett részt, amelyen helyezést nyert el. Szakdolgozatatát társasági jogi témában írta meg, kiemelt érdeklődési köre a polgári jog területén belül a szerződések joga, de jelentékeny figyelmet fordít a munkajogon belül a túlmunka-igényekkel kapcsolatos követelések érvényesítésére, valamint a jogellenes munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogviták elintézésére.

dr. Herdon István

Ügyvédjelölt

Dr. Herdon István 2021-ben végzett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán summa cum laude minősítéssel. Ügyvédjelöltség mellett állami ösztöndíjas PhD hallgató a DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában.

Joghallgatói tanulmányai alatt erasmus ösztöndíj keretében egy szemesztert töltött el a hollandiai Utrechtben. Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből.

Tanulmányai mellett az egyetemi tudományos életnek is aktív részese volt. Számos tanulmány önálló- vagy társszerzője. Tudományos diákköri dolgozata a helyi- és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Kétszer kapott helyezést pályázata az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázaton.

A hallgatóként elért eredményei miatt megkapta a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója díjat és az állam- és jogtudományi kar által alapított Domokos Lajos-díjat. A több éves kutatómunkája elismeréséül az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2021-ben Pro Scientia Aranyérmet ítélt neki oda. Mindezek mellett pedig a Wolters Kluwer kiadó „Az év joghallgató tehetsége 2020-2021” jogászdíjjal jutalmazta, amely címet élete végéig jogosult használni. Tanulmányai alatt több mára már sikeres startup vállalkozást alapított. Vallja, hogy az üzleti gyakorlatban megszerzett tapasztalatok hatékonyan kiegészítik a jogi egyetemen megszerzett tudást.

dr. Németh Tamás

Ügyvédjelölt

Dr. Németh Tamás 2023-ban szerezte meg jogász diplomáját a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jelenleg az ügyvédjelöltség mellet a DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola állami ösztöndíjas PhD hallgatója. 

Egyetemi évei alatt a tudományos és a közösségi élet aktív részese volt. A karon működő szakkollégium elnökségében három évig töltött be pozíciót. Számos konferencia előadással és több publikációval rendelkezik legfőképp munkajogi témákban. A Helyi Tudományos Diákköri konferencián 2022-ben első helyezést, míg 2023-ban a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést ért el pályamunkájával a munkajogi tagozatban. Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázaton második helyezést ért el. 

Versenyzett a Hugo Sinzheimer Nemzetközi Munkajogi Perbeszédversenyen Portugáliában a magyar csapat színeiben, valamint részt vett a XXXIX. Pontignano Nemzetközi Összehasonlító Munkajogi Szemináriumon Olaszországban.