Szolgáltatásaink

Cégeknek
Kezdő vállalkozóknak

Sipka & Simon Ügyvédi Társulás induló vállalkozások számára teljes körű jogi szolgáltatást biztosít az entitás létrehozásától kezdődően a sikeres és jövedelmező működőképesség igényével. Ennek keretében a Sipka & Simon Ügyvédi Társulás az alábbi szolgáltatásokat nyújtja.

 • Cégalapítás
 • Adótervezés
 • Szerződések elkészítése
 • Munkaszerződések elkészítése
 • Szabályzatok
Működő vállalkozásoknak

A vállalkozásoknak működésük során a rohamléptekben módosuló, bővülő jogszabályi környezet által generált problémákkal kell szembenézniük, mely kiemelt szakértelmet kíván meg. Társulásunk erre figyelemmel összetett szolgáltatásokat biztosít a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló működés fenntartása érdekében.

 • Cégmódosítások, cégstruktúra ki- és átalakítása
 • Jelenlegi működés teljes átvilágítása folyamatelemzés
 • Személyes tanácsadás
 • Jelenlét céges egyeztetéseken, megbeszéléseken
 • Adatvédelmi audit
 • Peres és peren kívüli képviselet, követelésbehajtás
 • Szabályzatalkotás
 • Okiratszerkesztés, szerződések véleményezése
 • Nemzetközi jelenlét előkészítése és támogatása
 • Compliance előkészítés
 • Kévpiselet cégeljárásokban
Magánszemélyeknek

Magánszemélyek részére segítséget nyújtunk a fontosabb ügyleteik és jogi problémáik megoldásában.

 • Peres képviselet
 • Peren kívüli képviselet
 • Okiratszerkesztés
 • Tanácsadás
Civil szervezeteknek

Modern jóléti állam-fogalomba egyre inkább beletartoznak személyek által alapított, fenntartott olyan jogi személyiséggel rendelkező társaságok, amelyek elsődleges célja lehet az esélyegyenlőség megteremtése, ennek keretében támogatási, fejlesztési tevékenység nyújtása. Társulásunk Civil Szervezetek részére igény szerint teljeskörű jogi támogatást nyújt az alábbiak szerint.

 • Civil szervezetek alapítása
 • Civil szervezetekkel kapcsolatos változásbejegyzés támogatása
 • Jogutód nélküli megszűnés jogi támogatása
Önkormányzatoknak

Társulásunk kiemelt tapasztalattal rendelkezik települési, és megyei önkormányzatok jogi támogatásában.

 • Általános jogi támogatás, jogi tanácsadás
 • Szabályzatok véleményezése, módosítása
 • Önkormányzati határozatok/rendeletek előkészítésének támogatása